DPS

slide-home-muur-geveldetectie

Werkingsprincipe: Volumeverandering in het opgebouwde elektromagnetische veld en drukveranderingen in de bodem veroorzaakt door lopen, rennen, springen, rollen, rijden etc.
Toepasbaar: In alle bodemsoorten en onder zand, gras, kiezels, bestrating, asfalt, enz.
Maximale lengte: 12,8 kilometer in multiplex uitvoering (200 meter in basis), detectiebreedte 1,5 tot 3,0 meter.
Minimale lengte: 20 meter.
Alarmzone: Maximaal 2 zones (in stand-alone).
Weersinvloed: Nihil.
Kleine dieren: Geen probleem.
Voordelen: Is onzichtbaar en combineert de voordelen van het actieve (RPS) en het passieve (GPS gronddetectie systeem DPS creëert de hoogst denkbare detectiewaarschijnlijkheid bij de laagst mogelijke FAR (False Alarm Rate).
Nadelen: Vrijwel geen. Oppassen met waterplassen en (metaal)leidingen in de grond.
Toepassing: Projecten met een zeer hoog risicoprofiel en waar maximale betrouwbaarheid gewenst is door slechte verificatie mogelijkheden.